GRAN TOURISMO
HELLO WORLD
INFO


GRAN TOURISMO 5D
2017

KONZEPT: NELE SEIFERT UND MALTE URBAN
METALL: JULIUS BREITENFELD
SOUND: LUKAS HOLFELD

KONZEPT (PDF)